Bảng giá email server - Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ | Nhà Thông Minh Cần Thơ | Thiết kế website cần thơ - Camera quan sát - Thiet ke web can tho

Dịch vụ mail server

 

 I. BẢNG GIÁ MAIL PLUS

STT

GÓI DỊCH VỤ

M1

M2

M3

M4

M5

M6

01

 Dung lượng

500MB

2GB

5GB

7GB

15GB

20GB

02

 Số lượng Mail Online(Pop3 account)

5

10

50

70

80

100

03

 Số lượng Email Forwader

5

10

50

70

800

100

04

 Quản lý email vào

v

v

v

v

v

v

05

 Quản lý email gửi ra

v

v

v

v

v

v

 

06

 Check mail bằng Outlook  Express,

 Web mail

v

v

v

v

v

v

07

 File đính kèm tối đa

15MB

15MB

15MB

15MB

15MB

15MB

08

 Phí hàng năm

540,000

1,140,000

2,040,000

3,480,000

4,200,000

5,400,000

 II. BẢNG GIÁ MAIL SERVER

STT

GÓI DỊCH VỤ

MPr1

MPr2

MPr3

MPr4

MPr5

MPr6

01

 Dung lượng

40GB

60GB

80GB

100GB

100GB

100GB

02

 Số lượng hộp mail

250

350

400

600

800

Không
giới hạn

03

 Webmail, POP3/SMTP

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

04

 Control panel quản lý  mail

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

05

 Sao lưu dữ liệu

v

v

v

v

v

v

06

 Hỗ trợ kỹ thuật

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

07

 Phí hàng năm

7,800,000

9,000,000

9,600,000

11,400,000

15,000,000

18,000,000

 


Bản đồ

Mạng xã hội Facebook