Phần mềm quản trị sản xuất - Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ | Nhà Thông Minh Cần Thơ | Thiết kế website cần thơ - Camera quan sát - Thiet ke web can tho

 

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  

1.   Tổng quan:

vQuản trị sản xuất là hoạt động quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp sản xuất với các hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý kho, kiểm soát chất lượng sản phẩm, thống kê sản lượng sản xuất...

 

vPhần mềm Quản trị sản xuất cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ cần thiết để giúp tăng năng lực sản xuất, tối ưu hóa tồn kho, nâng cao lợi nhuận và tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác (mua hàng, bán hàng, tồn kho…) để giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời.

2.   Quy trình sản xuất:      

 

 

 

 3.   Ưu điểm của phần mềm:


 -        Giúp doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất.

-        Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu.

-        Hoạch định nguồn lực (nguyên liệu, nhân công…).

-        Hoạch định công suất máy móc thiết bị.

-        Kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, phế phẩm.

-        Tính giá thành sản phẩm.

-        Dễ dàng thực hiện việc theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất.

-        Hệ thống có khả năng lập báo cáo, phân tích, thống kê.

-        Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

-        Sử dụng mã nguồn mở, dễ dàng mở rộng, nâng cấp.

-        Xây dựng trên nền Webpage, triển khai nhanh, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

4.   Tính năng chính

 Quản lý công thức sản xuất (BOM- Bill of Material)

-  Cho phép khai báo nhiều cấp định mức của sản phẩm.

-  Không giới hạn số lượng nguyên liệu cấu thành sản phẩm.

-  Cho phép sao chép khai báo kết cấu sản phẩm đối với các sản phẩm có cấu trúc tương tự.

-  Định mức theo sản phẩm hoặc một tập hợp các thành phần của sản phẩm.

-  Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu định mức từ file excel.

-  Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực).

Quản lý quy trình sản xuất (Routing)

-  Khai báo chi tiết quy trình kỹ thuật gia công sản phẩm theo: phân xưởng, cụm công việc, cụm máy, công đoạn thực hiện...

-  Khai báo thời gian chuẩn bị, thực hiện, chờ, vệ sinh máy...

-  Khai báo số lượng tài nguyên sử dụng và công suất từng cụm.

Quản lý kế hoạch sản xuất

-  Lập kế hoạch sản xuất theo thời gian, theo loại sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế tổng hợp trên đơn hàng.

-  Lập lịch hoạt động máy móc theo từng ngày (ngày thường, ngày nghỉ), theo ca làm việc, theo kế hoạch sản xuất.

-  Theo dõi từng công đoạn trong hoạt động sản xuất theo thời gian thực.

-  Theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi số lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế.

-  Quản lý bán thành phẩm cho từng công đoạn trong quá trình sản xuất.

-  Cho phép thay đổi số lượng trong quá trình sản xuất.

-  Tự động tính thời gian thực hiện trong mỗi công đoạn sản xuất, tổng thời gian của kế hoạch sản xuất.

-  Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào nhu cầu, cho phép điều chỉnh (bổ sung/giảm) kế hoạch sản xuất sau khi lập khi phát sinh biến động.

-  Kiểm soát kế hoạch sản xuất. Cảnh báo khi lập kế hoạch sản xuất vượt quá năng lực sản xuất của nhà máy hoặc thiếu hụt nguyên liệu,… và nguồn lực sản xuất khác.

-  Lập lệnh sản xuất với các thông tin khai bảo theo yêu cầu dặc thù quản lý như số lượng, đơn hàng, máy móc, công đoạn, tổ/nhóm thực hiện, thời gian bắt đầu/kết thúc,…

 

Quản lý giá thành

-  Tính giá thành kế hoạch.

-  Tính giá thành thực tế.

-  Gợi ý giá bán sản phẩm trong đơn hàng dựa trên giá thành kế hoạch của sản phẩm và số lượng đặt hàng.

Quản lý đơn hàng

-  Lập và in báo giá/đơn hàng, hóa đơn, phiếu hàng bán bị trả lại.

-   Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mãi.

-  Theo dõi việc bán hàng theo khách, hợp đồng, bộ phận/nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng…  

-  Tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp khác nhau: giá thành kế hoạch, giá thành thực tế, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, giá nhập trước xuất trước.

-  Thống kê lãi/ lỗ trên từng đơn hàng dựa theo giá vốn và giá bán.

-   In báo cáo bán hàng: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Phân tích bán hàng (theo nhiều chỉ tiêu khác nhau). Báo cáo bán hàng, Sổ nhật ký bán hàng ….

-  In báo cáo quản trị: Báo cáo theo dõi đơn hàng bán, Bảng kê / tổng hợp đơn hàng / hợp đồng bán, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao theo đơn hàng / hợp đồng.

Quản lý kho hàng

-  Lập Phiếu nhập nguyên liệu, Phiếu xuất thành phẩm, Phiếu xuất nguyên liệu, Phiếu nhập lại kho, dự trù nguyên vật liệu  trực tiếp trên phần mềm.

-  Quản lý nhiều thông tin trên chứng từ kho như kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai...).

-  Quản lý xuất/nhập/tồn kho.

 -  Quản lý xuất/nhập hàng hóa vật tư theo kho.

-  Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).

-   Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.

-  In báo cáo: Nhập- Xuất kho, Thẻ kho chi tiết…

Lập báo cáo

-  Hỗ trợ tạo các biểu mẫu báo cáo mới phù hợp.

-  Dễ dàng tìm kiếm, kết xuất thông tin (excel, csv, pdf).

5.   Kỹ thuật, công nghệ

-  Ngôn ngữ thực hiện: Python.

-  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Postgresql.

-  Hoạt động ổn định trên các trình duyệt: Firefox, Chrome, Microsoft Edge.

-  Nền tảng mã nguồn mở: Odoo.

-  Tốc độ truy cập ổn định, bảo mật tốt.

-  Dễ dàng nâng cấp, mở rộng.

-  Quản lý, cập nhật thông tin đơn giản, dễ sử dụng.

6.   Chính sách bảo hành, bảo trì

-  Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng, tính từ ngày ký Biên bản chấp nhận sản phẩm.

-  Bảo trì: Sau kết thúc thời gian bảo hành, hai bên sẽ kí tiếp hợp đồng bảo trì với chi phí sẽ thỏa thuận sau.

-  Hình thức hỗ trợ: Qua điện thoại,fax, chat, email, văn bản hoặc trực tiếp.

7.   Một số hình ảnh tiêu biểu

  Tạo kế hoạch sản xuất.

 • Hỗ trợ load danh danh sách theo đơn hàng.
 • Hỗ trợ load công thức sản xuất, quy trình sản xuất theo sản phẩm.
 • Cảnh báo khi thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch sản xuất trễ hơn ngày dự kiến giao hàng.
 • Theo dõi từng công đoạn trong hoạt động sản xuất theo thời gian thực.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi số lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế.
 • Quản lý bán thành phẩm cho từng công đoạn trong quá trình sản xuất.
 • Cho phép thay đổi số lượng trong quá trình sản xuất.

 

 Tạo kế hoạch sản xuất máy.

 • Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất cho từng máy theo ca làm việc, thời gian nghỉ trong khoảng thời gian.
 • Tính toán thời gian bắt đầu và kết thúc của máy chỉ bằng thao tác chọn kế hoạch sản xuất và máy sản xuất.

 

  Tính giá thành kế hoạch.

 • Kế thừa dữ liệu chi tiết của công thức sản xuất, các nghiệp vụ nhập xuất hàng hóa, thống kê hao hụt theo công đoạn sản xuất, chi phí khấu hao...để hỗ trợ cho chức năng tính giá thành thực hiện nhanh chóng và chính xác so với thực tế.  
 • Tính giá thành kế hoạch của từng sản phẩm dựa trên nhiều tiêu chí: chi phí khấu hao máy móc, nguyên vật liệu; chi phí trên công đoạn của kế hoạch sản xuất; khấu hao vận chuyển, nhà xưởng...
 • Cập nhật giá bán cho sản phẩm theo từng định mức tính giá.

 

 Tính giá thành thực tế.

 • Tính giá thành thực tế dựa trên hoạt động sản xuất thực tế, giá bán trên đơn hàng, số lượng sản xuất sản phẩm thực tế...
 • Tính giá thành thực tế theo thời gian.
 • Tính giá trị lãi dựa trên giá bán sản phẩm trong đơn hàng với giá thành kế hoạch.

 

 

 Quản lý đơn hàng

 

 

  Quản lý kho nguyên vật liệu

 

 

  Quản lý kho thành phẩm

 

  Báo cáo, thống kê.

 • Báo cáo, thống kê theo nhiều dạng: biểu đồ hình tròn, biểu đồ dạng đường, biểu đồ cột...
 • Hỗ trợ xuất excel, in pdf.  

  

 

TƯ VẤN - BÁO GIÁ PHẦN MỀM : 0939 590 799 Mr.Hiệp

 

ĐIỆN MẶT TRỜI: https://diennangluongmattroicantho.com/ 

NHÀ THÔNG MINH: http://nhathongminhcantho.com.vn/ 

 


Bản đồ

Mạng xã hội Facebook