Thi Trắc Nghiệm Online - Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ | Nhà Thông Minh Cần Thơ | Thiết kế website cần thơ - Camera quan sát - Thiet ke web can tho

  1. 1.   Giới thiệu:

 eTest là hệ thống phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại được thiết kế với nhiều tính năng mới, khả năng tùy biến cao nhằm phục vụ mọi nhu cầu về trắc nghiệm ở các trường phổ thông, các trung tâm khảo thí của các phòng, các trường cao đẳng, đại học, …

Phần mềm có các phân hệ chính: Quản lý ngân hàng câu hỏi, Quản lý kỳ thi và tổ chức thi, Thi trắc nghiệm, thống kê – báo cáo, quản trị hệ thống.

  1.  2.  Tính năng chính

  Quản lý thông tin các khoa, bộ môn.

 Quản lý thông tin các môn thi.

 Quản lý thông tin khóa học,tra cứu dữ liệu của các kỳ thi trước.

 Quản lý ngân hàng câu hỏi:

        - Ngân hàng câu hỏi được quản lý phân cấp theo từng môn học, trong mỗi môn có thể chia nhóm câu hỏi theo từng đơn vị kiến thức, đồng thời quản lý cả cấp độ khó của câu hỏi. Ma trận ra đề giúp cho việc chọn lọc câu hỏi ra đề thi trở nên rất thuận tiện.

       - Các câu hỏi trong ngân hàng hỗ trợ nhiều loại câu hỏi khác nhau như:  Câu hỏi một lựa chọn, câu hỏi Đúng/ Sai, câu hỏi nhiều lựa chọn, Câu hỏi gghép đôi, câu hỏi điền khuyết,...

        - Ngân hàng câu hỏi có thể được import ngân hàng câu hỏi từ ngoài vào theo các định dạng phổ biến như: GIFT, AIKEN,…

       - Ngân hàng câu hỏi có thể được kết xuất sang nhiều định dạng khác nhau.

 Quản lý ngân hàng đề thi: Quản lý tất cả các đề thi đã tạo (bao gồm cả các câu hỏi nhập trực tiếp vào đề thi và các câu hỏi lấy ra từ ngân hàng)

  Tạo đề thi:

       - Cho phép chọn lựa câu hỏi thi từ ngân hàng câu hỏi hoặc nhập trực tiếp từ màn hình soạn thảo.

        - Cho phép lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi.

       - Thiết lập thông tin về đề thi như thời gian thi, điểm, bố trí đề thi, bảo mật đề thi,…

       - Hoán vị đề thi: Hệ thống hoán vị đề thi khác nhau từ một đề thi chuẩn (hoán vị cả câu hỏi và câu lựa chọn).

        - Thiết lập thông ti

  Thi trắc nghiệm:

        - Sinh viên thi trắc nghiệm với thông tin đề thi được thiết lập trước.

        - Cho phép lựa chọn câu hỏi để trả lời trong danh sách các câu hỏi, đánh dấu câu hỏi

        - Hiển thị câu hỏi đã trả lời, chưa trả lời và câu hỏi đánh dấu.

       - Xem kết quả thi: điểm thi, bài thi đã làm (thể hiện câu trả lời đúng, sai).

  Chấm các bài thi trắc nghiệm theo công thức chấm tự định nghĩa tương thích với chuẩn dữ liệu của Cục Khảo Thí và của Phòng Khảo Thí.

  In các biểu in quản lý như: kết quả thi, biểu đồ phân bố điểm.

  Xuất dữ liệu chấm thi cho chương trình khác.

  Quản trị hệ thống và quản lý người dùng

        - Thiết lập thông tin liên quan đến hệ thống.

        - Quản lý người dùng, phân quyền người dùng.

3.   Kỹ thuật, công nghệ

        -  Ngôn ngữ thực hiện: PHP.

        -  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.

        -  Hoạt động ổn định trên các trình duyệt: IE7+, Firefox 3+, Chrome 15+.

        - Tốc độ truy cập ổn định, bảo mật tốt.

        - Dễ dàng nâng cấp, mở rộng.

        - Quản lý, cập nhật thông tin đơn giản, dễ sử dụng.

4.   Chính sách bảo hành, bảo trì

        - Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng, tính từ ngày ký Biên bản chấp nhận sản phẩm.

        - Bảo trì: Sau kết thúc thời gian bảo hành, hai bên sẽ kí tiếp hợp đồng bảo trì với giá sẽ thỏa thuận sau.

        - Hình thức hỗ trợ: Qua điện thoại,fax, chat, email, văn bản hoặc trực tiếp.

 GIAO DIỆN MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH

 Quản lý Ngân hàng câu hỏi

 

Hình  1: Phân loại ngân hàng câu hỏi theo phân cấp

 

Hình  2: Danh sách các câu hỏi thuộc ngân hàng câu hỏi

 

Hình  3: Phân loại câu hỏi

  Tạo đề thi

 

Hình  4: Thiết lập thông tin liên quan đến đề thi

 

Hình  5: Lựa chọn câu hỏi và thông tin liên quan đến đề thi

  Thi trắc nghiệm

 

Hình  6: Giao diện đề thi của Sinh viên

 

Hình  7: Giao diện kết thúc thi và hiển thị kết quả thi

 

 Kết quả thi

 

Hình  8: Kết quả thi


Bản đồ

Mạng xã hội Facebook